Poľovnícke združenia Tlstá

O nás:

Poľovný revír HÁJ, ktorý obhospodáruje Poľovnícka spoločnosť TLSTÁ (ďalej len „spoločnosť“),  sa nachádza pri Prešove v juhovýchodnej časti pod vrcholom Tlstá. Rozprestiera sa na rozlohe 1 969  ha a tvorí ho hranica, ktorá vedie obcami, resp. ohraničuje obce Radatice, Ľubovec, Suchú Dolinu, Sedlice, Ruské Pekľany a Kysak. Tento poľovný revír sa z hľadiska chovu zveri nachádza v oblasti pre chov srnčej zveri a je zaradený do III. kvalitatívnej triedy v poľovníckej oblasti  XI. Prešovská.  Na jeho území sa nachádza srnčia zver, diviačia zver, jelenia zver, danielia zver, ďalej zajac, bažant, líška, jazvec, kuna, rys a v zimnom období sa môžete stretnúť aj s vlkom. Charakter krajiny tvoria asi z dvoch tretín výmery lesné pozemky, na ktorých sa nachádzajú v prevažnej miere porasty listnaté, ako je buk, dub, hrab,  javor. Z ihličnatých je to borovica, jedľa, smrekovec a smrek obyčajný. Zvyšnú plochu tvoria remízky, trvalé trávne porasty a poľnohospodársky obrábaná pôda.
Spoločnosť bola založená v roku 2015 vlastníkmi, resp. splnomocnencami vlastníkov poľovných pozemkov.

Kontakty:

MVDr. Jozef Bánó, ,0905 645 506,  jozef.bano@gmail.com

Ing. Jozef Guman, 0903 212 338,  jozef.guman@gmail.com

Martin Štofan, 0908 380 656, martin.stofan@zoznam.sk

  Úradné hodiny


  Pondelok 8.00-12.00  13.00-16.00
  Utorok  8.00-12.00 13.00-16.00
  Streda 8.00-12.00  13.00-18.00
  Štvrtok 8.00-12.00  13.00-16.00
  Piatok  8.00-12.00  13.00-14.00


  Fotogaléria

  Ľubovec

  Okienko pravdy

  Kalendár

  Ine

  Kalendár zvozu odpadu 2022